Implant de lent fàquica precristaliniana ICL en pacients joves amb miopia o hipermetropia elevades amb o sense astigmatisme, visions límit o còrnies primes, pot ser més adequada la cirurgia mitjançant la col·locació d’aquesta lent flexible per corregir el defecte existent. En aquests casos i des de maig de 1997, implantem a l’Institut d’Oftalmologia Castanera la lent intraocular anomenada ICL (acrònim de “Implantable Contact Lens”).