En terminis còmodes

A l’Institut d’Oftalmologia Castanera oferim la possibilitat de finançar els tractaments i cirurgies indicades pel nostre equip mèdic en còmodes pagaments mensuals fins 12 mesos sense interessos *. L’estudi i tramitació del finançament és immediat i es realitzarà en el propi Centre.

*(Subjecte a aprovació per part de les entitats financeres amb acord)