Entrades per Admin

,

Implant de lent ICL

Implant de lent fàquica precristaliniana ICL en pacients joves amb miopia o hipermetropia elevades amb o sense astigmatisme, visions límit o còrnies primes, pot ser més adequada la cirurgia mitjançant la col·locació d’aquesta lent flexible per corregir el defecte existent. En aquests casos i des de maig de 1997, implantem a l’Institut d’Oftalmologia Castanera la […]

Solució per a la vista cansada: Implant biocompatible Raindrop

Raindrop està dissenyat per reduir la incomoditat d’usar ulleres de lectura. Raindropmillorarà la capacitat per veure de prop, facilitant activitats quotidianes com la lectura, el treball amb l’ordinador o l’ús del telèfon mòbil. La seva mida microscòpica i perfectatransparència la fan imperceptible. El seu material natural proporciona unabiocompatibilitat extraordinària amb l’ull i la millora de […]