Estrabisme i fracàs escolar per la Dra Ana Castanera