La Angiografia per OCT (Tomografia de Coherència Òptica) suposa un avanç important en la tecnologia OCT perquè permet obtenir una imatge precisa de l’arbre vascular de la retina sense necessitat d’injectar un contrast endovenós com en l’angiografia amb fluoresceïna amb tots els efectes indesitjables que això pot comportar.

La A-OCT és una prova innòcua i no invasiva que mitjançant la projecció d’un feix de llum sobre la retina ens proporcionarà una informació molt valuosa sobre el flux vascular podent diagnosticar malalties com la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), isquèmia macular, …

aoct