AVÍS LEGAL

Aquest avís (en endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web “www.institutocastanera.com” que Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P posa a disposició dels usuaris d’Internet.
Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P té seu domicili social a Via Augusta 20-22, 2 ª, 08006 Barcelona, Espanya, amb NIF A08974883, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 6193, Llibre 5483, secció 2 ª, Foli 31, Full 73324.
La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions i disposicions incloses en la versió publicada per Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

Continguts del web de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P.

Els documents i gràfics i, en general, tots els continguts que es trobin ubicats a la pàgina web de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P., amb la URL www.institutocastanera.com, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P.no garanteix la idoneïtat dels continguts en relació amb l’ús específic que l’usuari pugui fer-ne. Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P.no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la utilització de la pàgina web per l’usuari.

Drets de propietat intel · lectual i industrial

Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. és titular de tots els drets de propietat intel · lectual de la pàgina web amb la URL www.institutocastanera.com. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts, presentacions i altres elements continguts en la pàgina web. Tot això, amb excepció dels drets que pertanyin a tercers titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l’usuari de la informació continguda en la pàgina web de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P., que es considera autoritzada, està estrictament prohibit reproduir, modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la pàgina web de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P.per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel · lectual protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel · lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.
Les marques, els logotips i els signes distintius reproduïts en aquest lloc web són propietat de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. per la qual cosa té el dret d’ús dels mateixos en exclusiva. Qualsevol utilització no autoritzada dels mateixos per part de tercers constituirà una infracció dels drets de propietat industrial de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P., que podrà exercitar les accions legals civils i penals que li corresponguin en defensa dels seus drets exclusius.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P., de manera que Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços. Així mateix, Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als que proporciona accés.

Limitació de responsabilitat

En cap cas Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. serà responsable per danys de qualsevol tipus que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús d’aquesta pàgina, qualsevol pàgina web enllaçada aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol d’aquestes pàgines. Si la utilització per l’usuari dels materials o informació d’aquesta pàgina o d’altres pàgines vinculades, comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable dels costos que se’n derivin.