Raindrop està dissenyat per reduir la incomoditat d’usar ulleres de lectura. Raindropmillorarà la capacitat per veure de prop, facilitant activitats quotidianes com la lectura, el treball amb l’ordinador o l’ús del telèfon mòbil. La seva mida microscòpica i perfectatransparència la fan imperceptible. El seu material natural proporciona unabiocompatibilitat extraordinària amb l’ull i la millora de la visió de prop.