Solució per a la vista cansada: Implant biocompatible Raindrop

Raindrop està dissenyat per reduir la incomoditat d’usar ulleres de lectura. Raindropmillorarà la capacitat per veure de prop, facilitant activitats quotidianes com la lectura, el treball amb l’ordinador o l’ús del telèfon mòbil. La seva mida microscòpica i perfectatransparència la fan imperceptible. El seu material natural proporciona unabiocompatibilitat extraordinària amb l’ull i la millora de la visió de prop.