Política de privacitat

Amb la finalitat d’oferir els nostres millors serveis, les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. i del qual aquest serà responsable. La finalitat del fitxer és la indicada, en cada cas, en el formulari que Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. hagi posat a disposició dels usuaris per emplenar. Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999), Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. es compromet a complir la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal. Igualment, Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la normativa vigent.

Així mateix l’usuari dóna el seu consentiment perquè Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, així com a altres amb les quals conclogui acords de col · laboració amb l’única finalitat de la millor prestació del servei, radicades a Espanya o l’estranger, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal. En cap cas les dades seran cedides a altres entitats.

Se l’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició respecte a les dades personals recollides, mitjançant petició escrita dirigida al Departament d’Organització de Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P., Via Augusta 20-22, 2 º, 08006 Barcelona (Espanya).

Quan Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. rebi informació sobre la seva sessió o sobre vostè, podrem utilitzar-la amb fins d’investigació o per millorar el nostre lloc i els serveis que li oferim. Li preguntarem si voleu que utilitzem aquesta informació perquè Instituto de Oftalmología Castanera S.A.P. prossegueixi els contactes amb vostè per correu electrònic o altres mitjans, per exemple, per enviar-li informació sobre alguna exploració en concret o la notificació de noves especialitats. Encara que les adreces IP (les adreces a Internet d’un ordinador) es troben classificades per efectuar el seguiment de la sessió de l’usuari, aquest roman anònim, de manera que no vinculem la seva adreça