L’implant Kamra d’AcuFocus és un implant dissenyat per corregir els efectes de la presbícia i restablir la visió propera i intermitja.